Podeu llegir també el meu blog L'alcalde de Sant Andreu de la Barca

dimarts, 18 de novembre de 2014

Un article de Joan Subirats a El País (16 de novembre de 2014) amb el títol "¿Populismo democrático?"

El passat diumenge, dia 16 de novembre de 2014, Joan Subirats va escriure un article d'opinió a El País, que crec té molt d'interès i aconsello llegir-lo.


Joan Subirats i Humet (Barcelona, 17 de maig de 1951), que es va doctorar en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona l'any el 1980, és catedràtic en Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en governança, gestió pública i en l'anàlisi de polítiques públiques.Ha treballat sobre problemes d'innovació democràtica i societat civil.


divendres, 19 de setembre de 2014

Artículo en El Far: Los Ayuntamientos, implicados en la lucha contra la desigualdad

Los ayuntamientos, implicados en la lucha contra
 la desigualdad, de Enric Llorca
El Far publica este artículo sobre políticas de ocupación y la experiencia desde nuestro Ajuntament:

En estos momentos de crisis económica y ante las políticas conservadoras del PP o de CIU, los ayuntamientos se constituyen como el único baluarte de la lucha contra la desigualdad; fijándose como objetivo luchar contra aquellos factores que generan y fomentan la brecha de la desigualdad entre nuestros ciudadanos. Y lo hace, además, más allá de su marco competencial.

Así, se han puesto en marcha nuevas fórmulas de lucha contra el desempleo que contemplan actuaciones que inciden tanto sobre la contratación de desempleados como sobre la disminución de los costes salariales para las empresas.

Un buen ejemplo de estas nuevas medidas son las actuaciones que suponen subvencionar la contratación estable (durante un año) de personas en situación de desempleo. De esta forma, se soluciona a un buen número de personas en paro el mayor de sus problemas y se ayuda a las empresas con la subvención recibida para que aumenten su competitividad en base a disminuir sus costes salariales.

Esta fórmula, adoptada por nuestro ayuntamiento y otros progresistas de la comarca, ha supuesto subvencionar a las empresas que han empleado durante doce meses a trabajadores en paro de la ciudad; en algunos casos llegando hasta el 50% del coste.

El éxito de la medida en nuestro caso ha sido espectacular, con una respuesta muy importante por parte de comercios e industrias, hasta agotar el total de las cifras presupuestadas para este fin.


Consideramos que ésta es una manera progresista de luchar contra la desigualdad y favorecer la distribución de la riqueza: destinar una parte de nuestros impuestos a las empresas para que contraten a desempleados.

Tal vez otras administraciones más alejadas de los ciudadanos deberían aprender a destinar recursos a estas iniciativas en lugar de dedicarlos a sanear los bancos en beneficio de las cuentas de resultados y de los accionistas.

ENRIC LLORCA.
Alcalde de Sant Andreu de la Barca.

dimecres, 3 de setembre de 2014

Arriba la Festa Major 2014!

Ara que queden pocs dies per la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, m'agradaria convidar a tothom a gaudir de la nostra festa gran!
Del 5 al 8 de setembre la ciutat s'omplirá de tot tipus d'activitats, concerts i actes. Fent click aquí podeu veure tot el programa.

divendres, 9 de maig de 2014

2n Fòrum de Sanitat Pública

El passat dimecres, dia 7 de maig de 2014, per la tarda, es va celebrar a Sant Andreu de la Barca el 2n Fòrum de Sanitat Pública.

L'objectiu d'aquesta trobada és crear un espai de trobada i reflexió obert a professionals i a agents que intervenen en l'atenció sanitària del nostre entorn territorial del Baix Llobregat, sobre la situació actual de la sanitat pública i els plantejaments que hi ha i que es fan en aquest terreny dins de l'actual crisi econòmica.

En aquesta segona edició del Fòrum de Sanitat Pública varen intervenir, en la seva presentació, Antoni Fogué, vicepresident de la Diputació de Barcelona; Josep Oliva, Diputat delegat de Benestar Social, Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona; i Enric Llorca, Alcalde de Sant Andreu de la Barca,

A continuació hi varen herv-hi dues ponències. La primera a càrrec de Josep Maria Via, president del Consell Rector del Parc de Salut Mar de Barcelona; i la segona, de Ildefonso Hernández, catedràtic de Salut Pública i president de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria

L'acte esva cloure amb un debat, moderat per Begoña Merino, cap de l'Área de Promoción de la Salud del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Podeu veure les diferents intervencions a l'enllaç 2n Fòrum Obert de Sanitat Pública: els vídeos.

dimarts, 21 de gener de 2014

Davant la crisi, estímul o retallades

A l’hora d’afrontar una crisi econòmica com la que ens afecta ara, es obligat buscar solucions imaginatives, intel·ligents i flexibles.

Esta clar que les solucions dogmàtiques i desqualificadores tenen moltes probabilitats de ser errònies en els seus resultats.

Davant d’una crisi o recessió econòmica com la que avui patim hi ha dues maneres de plantejar-se l’estratègia per afrontar-la, cada una de les quals respon als interessos que mouen als qui les executa.

Una possibilitat es la de preservar el que essencial des del punt de vista del interès col·lectiu, prioritzant la despesa i reordenant-la, a la vegada que es generen més ingressos procedents d’incrementar la càrrega impositiva del que gaudeixen d’una situació econòmica privilegiada.

L’altra alternativa es la que respon als interessos dels que dominen el mercat financer i que volen continuar amb guanys importants amb temps de crisi. Aquest propugnen que la política més adequada és la que comporta reduir la despesa pública per estalviar, en una paraula, retallar. En aquesta lògica els hi sembla que el que s’ha de retallar son serveis i prestacions socials que afecten a molts, perquè d’aquesta manera el volum de l’estalvi es important. Quin son els serveis més generalitats i universals? L’educació, la sanitat i les pensions.

No es estrany sentir al nostre conseller d’Economia, el senyor Mas-Collell, afirmar que la cobertura universal de la sanitat catalana s’ha acabat i que en el futur tots tindrem al possibilitat d’accedir al sistema sanitari, però pagant una part dels serveis que rebem: Això vol dir que els més afectats per la crisi veuran disminuït l’accés al serveis sanitaris, com conseqüència del copagament i les llistes d’espera que els retalls pressupostaris comporten.

Crec que ha de quedar clar que no hi ha sols una manera de sortir de la crisi econòmica i que segons quina sigui la recepta escollida, la sortida serà una o altra. Serà amb el manteniment de els estructures que configuren l’estat del benestar i l’estímul de l’economia, o amb el creixement de les desigualtats, concentrant els guanys en els que més tenen, en detriment de la resta, amb un deteriorament dels sistema de protecció social, en benefici de la privatització de les empreses públiques i dels serveis, fonamentant els seus guanys sobre la disminució de l’accessibilitat, l’eficiència i la qualitat.


En resum, estem en una antiga disjuntiva, que històricament han propugnat els treballadors i les classes populars des de l’esquerra i els representants del capital des de la dreta.